Představení firmy > Deklarace

Společnost TEDIKO, s.r.o. Chomutov s veškerou svojí autoritou prohlašuje, že není-li v textu těchto stránek uvedeno jinak, potom:

  • činnosti zde nabízené a popisované jsou zajišťovány vlastním stabilním personálem společnosti TEDIKO, s.r.o. v uvedeném rozsahu
  • měřící a zkušební zařízení zde uváděné používané ke kontrolám, šetřením, diagnostice apod. jsou vlastním majetkem společnosti TEDIKO, s.r.o.
  • všechna osvědčení, oprávnění, akreditace, certifikáty a další dokumenty zde uváděné jsou vystavené na jméno společnosti TEDIKO, s.r.o. a na jména pracovníků společnosti TEDIKO, s.r.o.
  • společnost TEDIKO, s.r.o. zajišťuje zde uváděné činnosti v zásadě sama, v případě potřeby však spolupracuje i s jinými subjekty na základě partnerství a rovných vztahů