Představení firmy> Akreditace a oprávnění

Společnost TEDIKO, s.r.o. vlastní celou řadou oprávnění a osvědčení pro provádění činností, které zajišťuje. Tyto dokumenty společnost získala na základě prověření a auditů různých organizací včetně orgánů státního dozoru. Osvědčení a oprávnění jsou vystavena jak na společnost TEDIKO, s.r.o., tak i na jednotlivé specialisty firmy.

Společnost s úspěchem absolvovala audity Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a získala oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR, dříve Institut technické inspekce - ITI).


  AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNA

Společnost TEDIKO, s.r.o. obdržela v roce 1996 osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře pro provádění různých druhů materiálových zkoušek. V současné době má společnost akreditováno přes 70 různých zkoušek v oblasti chemického rozboru materiálu, rozboru vod, korozních zkoušek, zkoušek tečení za zvýšených teplot, mechanických zkoušek kovů a metalografických šetření a nedestruktivního zkoušení materiálu. Společnost se aktivně účastní kruhových laboratorních zkoušek pořádaných Sdružením českých zkušeben a laboratoří spolu s ČIA.

Osvědčení o akreditaci bylo vydáno na základě posouzení splnění akreditovaných kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.


Společnost je mimo jiné vlastníkem těchto dokladů:
  • Osvědčení o akreditaci č. 499/2009 pro zkušební laboratoř č.1123
  • Osvědčení o akreditaci č. 365/2008 pro zkušební laboratoř č.1123.2 (NDT v Praze)
  • Osvědčení o výsledcích kruhových zkoušek a mezilaboratorního porovnávání tvrdosti metodou HRC
  • Osvědčení o výsledcích kruhových zkoušek a mezilaboratorního porovnávání zkoušek rázem v ohybu
  • Osvědčení o výsledcích kruhových zkoušek a mezilaboratorního porovnávání zkoušce tahem
  • Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek spektrometrického stanovení obsahu prvků metodou optické emisní spektrometrie


  OPRÁVNĚNÍ TIČR

Vzhledem ke svojí dlouholeté působnosti v energetice a to včetně působení v oblasti jaderné energetiky, disponuje společnost TEDIKO, s.r.o. oprávněními vystavenými orgány státního dozoru – Technickou inspekci České republiky (TIČR, dříve Institut technické inspekce - ITI). Tato oprávnění oprávnění umožňují společnosti TEDIKO, s.r.o. a jejím pracovníkům provádět i takové činnosti jako jsou nedestruktivní a technologické zkoušky a revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných tlakových zařízení a revize a zkoušky plynových zařízení dodavatelským způsobem.

Společnost je mimo jiné vlastníkem těchto dokladů vydaných ve smyslu:
  • Oprávnění TIČR ve smyslu § 154 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád , v platném znění, v souladu s § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení.
  • Oprávnění TIČR ve smyslu § 154 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád , v platném znění, v souladu s § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení.
  • Oprávnění TIČR ve smyslu § 154 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád , v platném znění, v souladu s § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, k výrobě, montáži a opravě vyhrazených tlakových zařízení a revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení.