Představení firmy > Integrovaný systém řízení

Společnost TEDIKO, s.r.o. již od svého vzniku věnuje velkou pozornost nejvyšší kvalitě poskytovaných služeb. Výsledkem je nejenom kvalita samotných služeb, ale i získání různých oprávnění a osvědčení včetně akreditace Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako národním akreditačním orgánem.

Systém zajištění kvality podléhá vnitřním i vnějším auditům včetně auditů prováděných některými významnými zákazníky.