NDT zkoušení

Společnost TEDIKO, s. r. o. poskytuje komplexní služby v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálu.

Během pravidelných odstávek elektráren, tepláren, výrobních zařízení chemického a potravinářského průmyslu, a dalších zařízení, včetně případů poruch, pracovníci společnosti TEDIKO, s. r. o. provádí široké spektrum nedestruktivního zkoušení - kontrolu materiálu ultrazvukem, prozařováním, elektromagnetickými metodami, magnetickou metodou práškovou, penetračními (kapilárními) metodami, vizuální kontrolu přímou a vizuální kontrolu nepřímou (endoskopem, kamerovými systémy, videoendoskopem), zkoušky těsnosti.

Typickým příkladem jsou měření tlouštěk materiálu, detekce trhlin a kontrola teplosměnných trubek metodou vířivých proudů, kontrola lopatek a skříní turbin, kontrola svarových spojů a základního materiálu potrubí, kontroly a zkoušky konstrukcí a tlakových těles, odlitků, svařenců, ložisek, kontrola jakosti povrchů. Společnost provádí také předprovozní a provozní kontroly různých komponent podle požadavků zákazníka. Kontroly jsou prováděny podle přání zákazníka v souladu s různými předpisy a normami jako např. ČSN, EN, DIN, ASTM, ASME a dalšími. Na přání zákazníka je možné předložit případně vypracovat odsouhlasené postupy pro zkoušení konkrétního zařízení či předmětu.

Společnost má k dispozici pracovníky ve stupni - level III

Společnost je vybavena kvalitními měřícími přístroji a zařízeními od renomovaných výrobců a je schopna zajistit současné zkoušení v několika metodách na různých místech zároveň. K dispozici jsou například izotopy Ir192, Se75, RTG lampy Seifert a Balteau, ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry firem Krautkrammer, Panametrics a Staveley, magnetická jha a lampy firem Tiede, Deutch a Hoffmann, vířivoproudé přístroje firem Rohmann, T.M.T., Forster, Staveley a Hocking, endoskopy Olympus a další speciální zařízení.

Protokoly či zprávy o zkouškách je možné vystavit kromě českého jazyka i v jiných jazycích jako například j anglickém či německém jazyku.

Výsledky měření slouží jako vstupní údaje pro stanovení spolehlivosti respektivně pro případné výpočty životnosti kontrolovaných zařízení.