Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř společnosti TEDIKO, s.r.o. se nachází v místě sídla společnosti v Chomutově. Akreditovaná zkušební laboratoř má tyto jednotlivé laboratoře:

Vybavení zkušebních laboratoří umožňuje provádět některé zkoušky přímo na místě u zákazníka bez nutnosti odebírat vzorky a zpracovávat je v laboratoři. Tyto mobilní zkoušky zahrnují jak zjišťování mechanických vlastností materiálu tak zjišťování chemického složení a struktury materiálu.

  • chemická laboratoř
  • metalografická laboratoř
  • laboratoř mechanických a technologických zkoušek
  • laboratoř zkoušek tečení za tepla

Vzorky pro zkušební laboratoře připravuje vlastní mechanická dílna