NDT zkoušení > RT - prozařování

RTG zaric

Prozařování je jednou ze základních metod nedestruktivní kontroly materiálu. Tato zkouška využívá lokální změny intenzity pronikavého záření prošlého zkoušeným předmětem. Změna záření se registruje pomocí radiografického filmu.

Zkouška prozařováním je zaměřena především na zjišťování objemových vnitřních vad materiálu. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů, kovových i nekovových.

Firma TEDIKO, s.r.o. běžně používá k prozařování jak radioaktivních izotopů tak rentgenových lamp. V oblasti zkoušení s využitím radioaktivních izotopů jsou využívány kryty zářiče firmy Isotopentechnik Dr. Sauerwein GmbH řady Gammamat. Používají se izotopy 192Ir a 75Se.


  Přístrojové vybavení

 • oblast zkoušení s využitím radioaktivních izotopů - kryty firmy Isotopentechnik Dr. Sauerwein GmbH řady Gammamat do aktivity 80 Ci
 • radioaktivní izotopy 192Ir a 75Se, k dispozici i kryty 60Co
 • oblast zkoušení rentgenovými lampami – RTG lampy firem Seifert a Balteau v rozsahu až do 300 kV
 • denzitometry pro měření velikosti zčernání vyvolaného radiografického filmu

Běžně se používají filmy výrobců Foma a Agfa v celém rozsahu citlivostí většinou v denním balení. Jakost radiogramu je posuzována pomocí příslušných měrek (drátových či jiných) odpovídajících požadavku příslušných norem. K dispozici jsou měrky pro všechny běžné materiály pro kompletní rozsah prozařovaných tlouštěk materiálu. K dispozici jsou také defektometry pro určování hloubky vad. Proces zpracování filmů je pod neustálou kontrolou. Pro měření zčernání vyvolaných radiogramů jsou používány kvalitní denzitometry.

RTG pomucky 2 RTG snimek


  Předmět kontroly

 • svarové spoje ve výrobě a na montáž
 • svarové spoje v provozu
 • kontrolní svarové spoje - zkoušky svářečů
 • základní materiál při lokalizaci korozního napadení a identifikaci korozních trhlin
 • odlitky
 • homogenita materiálu
 • zjišťování zbytkové tloušťky


  Základní používané normy

ČSN EN 1330-3 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii
ČSN EN 444 (01 5010) Nedestruktivní zkoušení – Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
ČSN ISO 5579 (01 5011) Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením gama. Základní pravidla.
ČSN ISO 1027 (01 5012) Radiografické měrky jakosti obrazu pro nedestruktivní zkoušení. Principy a identifikace.
ČSN EN 1435 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení svarových spojů
ČSN 05 1155 Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem
ČSN EN 12517-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – radiografické zkoušení svarových spojů – Stupně přípustnosti pro Fe
ČSN EN 12681 (42 9716) Ocelové odlitky – Zkoušení prozařováním
ČSN ISO 9915 (42 9715) Odlitky ze slitin hliníku – Zkoušení prozařováním
ČSN EN 462-1 (01 5031) Nedestruktivní zkoušení – Jakost radiogramů – Část 1: Měrka jakosti obrazu (drátová měrka) – Stanovení jakosti obrazu
ČSN EN 462-2 (01 5032) Nedestruktivní zkoušení – Jakost radiogramů – Část 2: Měrka jakosti obrazu (typ stupeň/otvor) – Stanovení jakosti obrazu
ČSN EN 462-3 (01 5033) Nedestruktivní zkoušení – Jakost radiogramů – Část 3: Třídy jakosti obrazu pro železné kovy
ČSN EN 462-4 (01 5034) Nedestruktivní zkoušení – Jakost radiogramů – Část 4: Experimentální stanovení hodnoty jakosti obrazu a tabulek jakosti obrazu
ČSN EN 462-5 (01 5035) Nedestruktivní zkoušení – Jakost radiogramů – Část 5: Měrka jakosti obrazu (dvojdrátková měrka) – Stanovení hodnoty neostrosti obrazu
ČSN EN 25580 (35 6887) Nedestruktivní zkoušení – Negatoskopy pro průmyslovou radiografii – Minimální požadavky
ČSN EN 584-1 (66 6624) Nedestruktivní zkoušení – Film pro průmyslovou radiografii – Část 2 : Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot

Kromě výše uvedených norem je možné provádět prozařování a vyhodnocování podle řady dalších národních či mezinárodních norem včetně DIN, ASTM, ASME a dalších.


  Využití izotopu SELENU 75Se

Společnost TEDIKO, s.r.o. Chomutov zahájila od května 1998 prozařování svarů a základního materiálu s pomocí radioaktivního izotopu Selenu 75Se firmy Isotopentechnik Dr. Sauerwein GmbH (GAMMAMATâSE). TEDIKO, s.r.o. byla jednou z prvních firem na území České republiky, která začala používat tento moderní druh zářiče určený pro prozařování menších tlouštěk materiálu.

Norma ČSN 444 „Nedestruktivní zkoušení – Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama“ udává rozsah prozařovaných tlouštěk pro používaný zářič 192Ir v rozmezí min. 20 mm až 100 mm s připuštěním prozáření i nižších tlouštěk, není-li možné provést jiným způsobem z provozních důvodů (které nastaly v podstatě vždy, kdy nebylo možné použít RTG lampu). Stejný rozsah uvádějí i další normy jako ISO 1106/1-3 apod.

Přechod na evropské normy posouvá požadavek na jakost radiogramů k přísnějším hodnotám (EN 1435, DIN 54 109). Z normy pro svařování EN 1435 vyplývají potom tyto skutečnosti pro použití jednotlivých druhů zdrojů ionizujícího záření:

Zdroj záření Prozařovaná tloušťka v mm
Třída A Třída B
Yb 169 1 - 15 2 - 12
Se 75 10 - 40 14 - 40
Ir 192 20 - 100 20 - 90
Co 60 40 - 200 60 - 150