NDT zkoušení > MT - magnetická prášková metoda

Magnetická prášková metoda je jednou z velmi rozšířených technik kontroly povrchů různých výrobků z magnetických materiálů. Metoda je založena na principu rozptylových polí, kdy dochází k vystoupení magnetického pole v místě vady nad povrch zkoušeného předmětu. Díky tomuto jevu je možné zviditelnit zjištěnou vadu pomocí vhodného prostředku – magnetického suchého prášku, či roztoku suspenze magnetického prášku ve vodě.

Zkouška magnetická prášková je zaměřena především na zjišťování vad materiálu komunikujících s povrchem. Magnetická metoda prášková podobně jako metoda penetrační slouží ke zviditelnění povrchových vad avšak navíc umožňuje identifikovat necelistvosti nacházející se těsně pod povrchem avšak s povrchem nespojené. Tato metoda klade takové nároky na kvalitu povrchu jako metoda penetrační. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů – materiály však musí být v každém případě magnetické - feromagnetické materiály!

Firma TEDIKO, s.r.o. Chomutov používá běžně ke zviditelnění vad komunikujících se zkoušeným povrchem také tuto metodu magnetickou práškovou.

Ke kontrole používají pracovníci firmy TEDIKO, s.r.o. zařízení renomovaných světových výrobců a to jak magnetická jha tak proudové zdroje.

Dokumentace je prováděna digitální fotografií, k zpracování se používá moderní software.


  Přístrojové vybavení

  • magnetická jha firem Tiede, Deutsch a Hoffmann
  • proudové zdroje Tiede
  • značková zkušební média (kapaliny a prášky) firmy Tiede
  • měrky, sedimentační baňky a další příslušenství


  Způsob zkoušení

  • metoda suchého prášku i metoda polévací
  • metoda barevná i fluorescenční
  • metoda magnetizací jhem, pomocným vodičem i průchodem proudu zkoušeným výrobkem


  Předmět kontroly

  • velmi rychlá identifikace povrchových vad základních materiálů
  • kontrola základního materiálu i svarových spojů na přítomnost vad, především charakteru trhlin či prasklin
  • kontrola odlitků na přítomnost povrchových vad


  Základní používané normy

ČSN EN 1290 (05 1182) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou
ČSN EN 1291 (05 1183) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou – Stupně přípustnosti
ČSN EN 1369 (42 9720) Slévárenství – Zkoušení odlitků magnetickou práškovou metodou
ČSN EN 1330-7 (01 5005) Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou metodou práškovou - Názvosloví
ČSN EN ISO 9934-1 (01 5046) Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou