NDT zkoušení > PT - kapilární metody

Kapilární metoda je rozšířená kontrolní technika kontroly povrchů výrobků z různých materiálů. Zkouška je zaměřena pouze na zjišťování vad materiálu komunikujících s povrchem.

Kapilární metoda slouží ke zviditelnění necelistvostí přímo souvisejících s povrchem, jako jsou například póry a trhliny. Tato metoda klade určité nároky na teplotu a kvalitu zkoušeného povrchu. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů – kovových i nekovových.

Zjišťování vnitřních, uzavřených vad těmito metodami není možné.

Firma TEDIKO, s.r.o. Chomutov používá běžně ke zviditelnění vad komunikujících se zkoušeným povrchem také tuto kapilární metodu.

Ke kontrole používají pracovníci firmy TEDIKO, s.r.o. kapilární prostředky renomovaných výrobců. Jsou používány odsvědčené zkušební prostředky značek Helling, MR Chemie a Spot-Check. Požívané prostředky splňují kritéria pro kontrolu austenitických ocelí.

Dokumentace je prováděna digitální fotografií, k zpracování se používá moderní software.


ZPŮSOB ZKOUŠENÍ
  • metoda barevná i fluorescenční
  • kontrola za normálních teplot a za zvýšené teploty


PŘEDMĚT KONTROLY
  • velmi rychla identifikace povrchových vad základních materiálů
  • kontrola zakladního materiálu i svarových spojů na přítomnost vad, především charakteru trhlin či prasklin
  • identifikace vad svarových spojů komunikujících s povrchem jak v provozu, tak při hodnocení zkoušek svářečů
  • zjišťování těsnosti nekterých komponent a dílů


ZÁKLADNÍ POUŽÍVANÉ NORMY
ČSN EN ISO 12706 N2 - Terminologie - Termíny
ČSN 01 5016 Zkoušení materiálů a výrobků kapilárními metodami
ČSN EN 571-1 (01 5017) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1 : Obecné zásady
ČSN ISO 9916 (42 0455) Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku – Kontrola kapilární metodou
ČSN EN ISO 3452-3 (01 5018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 3 : Kontrolní měrky
ČSN EN ISO 3452-4 (01 5019) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 3 : Vybavení
ČSN EN 1371-1 (42 9722) Slévárenství – Kontrola kapilární metodou – Část 1 : Odlitky odlévané do pískových forem, do trvalých forem gravitačně a pod nízkým tlakem