NDT zkoušení > Vývoj

Společnost TEDIKO, s.r.o. si zajišťuje některé činnosti v oblasti vývoje a technické podpory vlastními silami. Je prováděn vývoj a rozvoj měřících aplikací, v mnoha případech je používán vlastní software. Některé pomůcky, standardy a technické výrobky jsou zhotovovány přímo ve vlastní dílně.

Strojní mechanická dílna TEDIKO, s.r.o. provádí přípravu a výrobu vzorků a zkušebních tělísek pro akreditovanou zkušební laboratoř společnosti. Dále provádí přípravu materiálu pro různé druhy zkoušek a další činnosti v oblasti zpracování materiálu.PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI
  • příprava zkušebních tělísek pro akreditovanou zkušební laboratoř - pro mechanické zkoušky a zkoušky tečení za tepla
  • příprava vzorků pro akreditovanou zkušební laboratoř
  • výroba zkušebních standardů pro nedestruktivní zkoušení
  • výroba pomůcek pro nedestruktivní zkoušení a zkušební laboratoře
  • výroba a kooperace při výrobě mechanických zařízení a manipulátorů pro nedestruktivní zkoušení