Zkušební laboratoř - Metalografie

Metalografická laboratoř společnosti TEDIKO s.r.o. CHOMUTOV zajišťuje níže uvedené zkoušky pro široké spektrum zákazníků včetně většiny elektráren a.s. ČEZ. Zkoušky tvoří důležitou součást expertizních šetření včetně šetření poruch a havárií, jsou součástí posuzování mnoha technologických procesů, slouží zjišťování stavu materiálu atd.

Metalografická laboratoř je plně digitalizována, přesto však zůstává plně zachována možnost klasické fotografie.

Laboratoř je plně vybavena pro snímání replik v provozních podmínkách a je tedy umožněno plně mobilní nedestruktivní získávání informací o struktuře materiálu

  • Hodnocení mikrostruktury ocelí, litin a neželezných kovů za účelem posouzení kvality tepelného zpracování či pro potřeby analýz při zjišťování příčin materiálových poruch
  • Hodnocení mikrostruktury ocelí za účelem posouzení strukturní degradace materiálů dlouhodobě provozovaných za zvýšených teplot
  • Hodnocení stupně ovlivnění struktury v případě havárií zařízení způsobených překročením předepsaných provozních teplot za účelem posouzení možnosti dalšího provozu
  • Hodnocení mikrostruktury svarových spojů
  • Hodnocení velikosti zrna a stupně znečištění oceli
  • Posuzování tepelné a chemicko-tepelné úpravy povrchu včetně měření mikrotvrdosti
  • Stanovení hloubky oduhličení ocelí
  • Posuzování kvality provedení kovových povlaků
  • Posuzování druhu a stupně korozního napadení
  • Posuzování vad tvářených ocelových výrobků a výrobků z neželezných kovů

Zkoušky jsou prováděny podle následujících norem a předpisů
Korozní napadení (ČSN 03 8137) Mikročistota (ČSN 42 0471)
Chemicko-tepelná úprava (ČSN 42 0448) Oduhličení (ČSN 42 0449)
Mikrotvrdost (ČSN ISO 6507-3) Struktury litin (ČSN 42 0461)
Vady výrobků z neželez. kovů (ČSN 42 0060) Vady ocelových výrobků (ČSN 42 0015)
Velikost zrna (ČSN 42 0462) Vady ocelových plechů a pásů (ČSN 42 0469)
Hodnocení mikrostruktury (IMS Tediko) Metalografické zkoušky (PK 1514-22)
Hodnocení mikrostruktury (IMS Škoda)