Zkušební laboratoř - Mechanických zkoušek

Zkušebna mechanických a technologických zkoušek, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., se zabývá zjišťováním mechanických vlastností kovových materiálů ocelí tříd 11 až 17, litých ocelí, litin, barevných kovů např. mosazí, mědi atd. a vystavením náhradních hutních osvědčení.

Laboratoř zajišťuje měření tvrdosti na místě u zákazníka a to podle podmínek zkoušení jak klasickými přenosnými tvrdoměry tak mobilními digitálními tvrdoměry.

Zkušebna provádí zkoušku vlastností různých materiálů pro svařování, svarových spojů (WPQR) a zkoušky svářečů.MECHANICKÉ ZKOUŠKY KOVŮ AKREDITOVANÉ ČIA, PROVÁDĚNÉ LABORATOŘÍ č. 1123 TEDIKO, s.r.o.
ČSN EN 10002-1 Tahová zkouška při 200°C (Rm, Re, A)
ČSN EN 895 Tahová zkouška svarů
ČSN ISO 7438 Zkouška ohybem
ČSN EN 910 Zkouška lámavosti svarů
ČSN ISO 8492 Zkouška smáčknutím
ČSN ISO 8493 Zkouška rozšířením trubek
ČSN 42 0381 Zkouška rázem v ohybu za normálních teplot
ČSN 42 0382 Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot
ČSN 42 0383 Zkouška rázem v ohybu za zvýšených teplot
ČSN EN 875 Zkouška rázem v ohybu svarových spojů
ČSN ISO 6506 Zkouška tvrdosti dle Brinella
ČSN ISO 6508 Zkouška tvrdosti dle Rockwella
ČSN ISO 6507-1 Zkouška tvrdosti dle Vickerse
ČSN ISO 6507-3 Zkouška tvrdosti dle Vickerse
ČSN EN 10045-1 Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho
ČSN EN 1043-1 Zkoušky tvrdosti svarových spojů
GOST 6 996-66 Zkoušky tahem, rázem v ohybu a lámavosti
ČSN EN 1320 Zkouška rozlomením