Zkušební laboratoř - Expertizní činost

Zkušební laboratoře TEDIKO, s.r.o. se zabývají materiálovými analýzami zaměřenými na určování příčin poruch kovových materiálů. Vypracované analýzy nejenom uvádějí příčiny poruch ale obsahují i návrh opatření, aby bylo možno poruchám předejít či aby nedocházelo k opakovaným poruchám. K uvedeným opatřením patří například návrhy na úpravu konstrukčního uspořádání, úpravu provozních parametrů či podmínek, posouzení vhodnosti použitého materiálu případně návrh na použití vhodnějšího materiálu, úprava chemického režimu vody apod.

  • korozí, včetně korozí pod napětím, bludnými proudy apod.
  • ovlivnění vlastností materiálů provozem nedodržením předepsaného provozní režimu
  • únavy materiálu
  • špatně provedených svarových spojů
  • provozních vlivů (dilatace, přetížení materiálu, přídavná pnutí, nevhodné konstrukční řešení)
  • obvyklého dožití materiálu (vyčerpání žárupevných vlastností)
  • výrobních vad
  • nevhodné montáže popř. záměny materiálu
  • nevhodných mechanických vlastností materiálu (špatné tepelné zpracování)

PŘÍKLADY ŠETŘENÝCH PORUCH
Spádová trubka roztržená z důvodu
přítomnosti výrobních vad
povrch trubky membránové stěny porušený
trhlinami od koroze pod napětím