Zkušební laboratoř > FA / RCA
Analýza poškození (FA) a analýza kořenových příčin (RCA)

Společnost TEDIKO s.r.o. provádí v rámci laboratorních šetření na žádost odběratelů analýzu poškození (FA – failure analysis). Tato analýza poškození či porušení materiálu, nejčastěji trubek a případných svarových spojů na nich, ale i různých strojních součástí, nádob atd., se provádí na základě přání zákazníka zjistit druh a velikost poškození těchto součástí.


  

Na žádost zákazníka lze provést hlubší analýzu kořenových příčin (RCA – root cause analysis), jejímž hlavním účelem je zjištění, proč k dané situaci vedoucí k poškození materiálu došlo. Toto zjištění se může stát klíčovým z pohledu zabránění dalším podobným situacím. Tzn. výsledek má sloužit k nápravným opatřením, jak z pohledu konstrukce tak provozu zařízení, a zamezit opakování situace jak na stejném místě tak i na místech podobných.

Společnost TEDIKO s.r.o. využívá kromě vlastních kapacit také spolupráci se špičkovými pracovišti na vysokých technických školách jako je České vysoké učení technické (šetření lomových ploch) nebo Vysoká škola chemicko-technologická (speciální rozbory, mikrosonda).