Zkušební laboratoř - Zkoušek tečení za tepla

Laboratoř zkoušek tečení za tepla společnosti TEDIKO, s.r.o. se zabývá zjišťováním doby do lomu žáropevných, převážně již provozovaných materiálů pracujících za vysokých teplot.

PŘEDMĚT SLEDOVÁNÍ
zkoušky tečení za vyšších teplot - ČSN 42 0462

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci ke zkouškám „Mechanické a nedestruktivní zkoušky kovů, chemické a metalografické zkoušky železných a neželezných materiálů v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení“ a registrovaná pod číslem 1123.