Diagnostika > Kotle a spojovací potrubí

Společnost TEDIKO s.r.o. CHOMUTOV zajišťuje kontrolu a materiálovou diagnostiku kotlů a kotlových těles pro většinu elektráren a.s. ČEZ i kotlů jiných provozovatelů včetně teplárenských společností. Zkušenosti s kontrolami kotlů a kotlových těles byly získány dlouholetou praxí v oboru, která navazuje na činnost KDSE CHOMUTOV.


PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI:
 • přejímka nových kotlových těles a komponentů kotlů u výrobce se zaměřením na zjištění kvality dodávky
 • kontrola provozovaných kotlů a kotlových těles vizuálními metodami s fotodokumentací
 • kontrola provozovaných kotlů a kotlových těles nedestruktivními metodami (UT,RT,MT,PT)
 • kontrola vybraných svarů parovodů nedestruktivními metodami (UT,RT,MT,PT)
 • změření tlouštěk stěn trubkových systémů
 • sledování degradace materiálů po dlouhodobém provozu
 • sledování erozního poškozování vnějšího povrchu trubek
 • sledování korozního napadení vnějšího a vnitřního povrchu
 • chemický rozbor vnitřních a vnějších nánosů odebraných z trubek
 • posuzování, označování a odběr vzorků trubek k laboratornímu šetření
 • vizuální a defektoskopické kontroly provozovaných kotlových těles včetně kontrol videoendoskopem


Společnost TEDIKO s.r.o. používá k výše uvedeným činnostem v případě nedestruktivních kontrol magnetická jha, ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry, různé kapilární prostředky prostředky, vizuální techniku pro přímou i nepřímou kontrolu, zdroje radioaktivního záření (RTG lampy a izotopy) a další technické prostředky potřebné pro provádění výše uvedených činností. Některé kontroly lze provádět bez demontáže či jen s částečnou demontáží turbiny v závislosti na konstrukčním uspořádání.

Laboratorní zkoušky jsou zajišťovány vlastní akreditovanou laboratoří. Společnost je pro některé kontroly vybavena mobilním zařízením umožňujícím provést na místě chemický rozbor základních materiálů, nedestruktivní zjištění struktury, měření tvrdosti.


KONTROLNÍ METODY
 • kontrola magnetická prášková
 • ultrazvuková kontrola
 • kontrola prozářením
 • měření tečení
 • měření tvrdosti
 • vizuální kontrola videoendoskopem


DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY ODEBRANÝCH VZORKŮ
 • zkouška rázem v ohybu
 • chemický rozbor
 • strukturní rozbor
 • zkouška tahem