Diagnostika > Turbíny

Společnost TEDIKO s.r.o. CHOMUTOV zajišťuje kontrolu a materiálovou diagnostiku parních turbin a jejich příslušenství pro většinu elektráren a.s. ČEZ i řadu parních turbin tepláren či jiných provozovatelů. Zkušenosti s kontrolami turbin byly získány dlouholetou praxí v oboru, která navazuje na činnost KDSE CHOMUTOV.


PŘEDMĚT SLEDOVÁNÍ
 • přejímka nových skříní turbin a ostatních odlitků u výrobce se zaměřením na zjištění slévárenských vad, trhlin a počátečního stavu materiálu
 • kontrola provozovaných skříní turbin a odlitků, spojovacího potrubí, šroubů a matic nedestruktivními metodami
 • kontrola rotorů včetně lopatkování nedestruktivními metodami
 • kontrola vývrtů rotorů magnetoinduktivními metodami
 • endoskopická kontrola rotorů a oběžných lopatek bez demontáže skříně turbiny
 • kontrola mikrostruktury oběžných lopatek pomocí videomikroskopu k ověření tepelného zpracování
 • kontrola vývrtů rotorů metodou vířivých proudů
 • zjišťování vlastností materiálu skříní turbin po dlouhodobém provozu pomocí destruktivních metod
 • doporučování způsobu oprav zjištěných vad a v případě potřeby zajištění spolupráce s výrobci
 • kontrola stavu přilnutí kompozice u nových i provozovaných kluzných ložisek
 • nedestruktivní kontrola obručí rotorů alternátorů
 • kontrola lopatek ventilátorů generátorů


Firma TEDIKO s.r.o. používá k výše uvedeným činnostem v případě nedestruktivních kontrol zařízení magnetická jha a kapilární prostředky renomovaných výrobců, vířivoproudé defektoskopy s vlastním softwarem, prostředky vizuální techniky. Některé kontroly lze provádět bez demontáže či jen s částečnou demontáží turbiny v závislosti na konstrukčním uspořádání.

Laboratorní zkoušky jsou zajišťovány vlastní akreditovanou laboratoří.


KONTROLNÍ METODY
 • vizuální kontrola
 • kontrola magnetická prášková
 • kapilární kontrola
 • ultrazvuková kontrola
 • kontrola prozářením
 • kontrola vířivými proudy
 • měření tečení
 • měření tvrdosti


DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY ODEBRANÝCH VZORKŮ
 • zkouška tahem
 • zkouška rázem v ohybu
 • chemický a strukturní rozbor