Diagnostika > Odsiřovací zařízení

Společnost TEDIKO s.r.o. Chomutov zajišťuje kontrolní a diagnostické činnosti při výstavbě i provozování odsiřovacích jednotek elektráren a tepláren.

V současnosti provádí kontrolní a defektoskopické práce na již provozovaných odsiřovacích jednotkách elektráren a tepláren, a to při plánovaných i poruchových odstávkách.


PŘEDMĚT SLEDOVÁNÍ
 • doprava spalin (kouřovody, klapky, kompenzátory, tepelné výměníky, atd.)
 • absorbce SO2 (absorbéry včetně vnitřní vestavby, čerpadla, rozvody oxid. vzduchu, atd.)
 • příprava absorbentu (sila, nádrže, rozvody suspenze, atd.)
 • odvodnění energosádrovce (nádrže, cyklony, atd.)
 • zařízení pro úpravu produktů odsíření (sušičky, kalcinátory, atd.)


PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI:
 • vizuální inspekce povrchových ochran (puchýře, odfouknutí, praskliny, mechanické poškození, abraze, atd.)
 • nepřímá vizuální kontrola nepřístupných míst pomocí kamerových systémů
 • nedestruktivní měření tloušťky ochranné vrstvy v rozsahu 0-1 500 mm a 0-12,5 mm
 • měření tvrdosti ochranných vrstev
 • kontrola celistvosti ochranné vrstvy jiskrovou zkouškou
 • nedestruktivní měření tloušťky kovových částí
 • laboratorní šetření odebraných vzorků ochranných vrstev a kovových materiálů
 • superkontrolní činnosti při opravách ochranných vrstev i kovových částí
 • možnost využití dalších kontrolních metod (prozařování, ultrazvuk, magnetické a kapilární metody, vířivé proudy, kontrola endoskopy, metalografická šetření, atd.)


DEFEKTOSKOPIE PROTIKOROZNÍCH OCHRANÝCH POVLAKŮ

Povrchové úpravy jako je lakování, galvanické pokovování, nebo povrstvení povlaky jako je guma, plastická hmota nebo email, patří mezi nejrozšířenější způsoby ochrany kovových materiálů. Tyto ochranné vrstvy musí být těsné, tj. nesmí obsahovat póry, trhliny nebo jiná poškození, protože agresivní média mohou způsobit korozi základního materiálu.

Otázka kvality povrchových ochranných vrstev vyvstala zvláště v poslední době, při výstavbě odsiřovacích zařízení uhelných elektráren a tepláren. Agresivní prostředí v těchto zařízeních vyžaduje věnování nejvyšší pozornosti stavu ochranných vrstev.

Společnost TEDIKO s.r.o. Chomutov získala zkušenosti v defektoskopii povrchových ochranných vrstev při výstavbě a provozování odsiřovacích zařízení uhelných elektráren a tepláren po celém území České republiky.


PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI:

 • vizuální kontrola stavu povrchových ochranných vrstev
 • kontrola tloušťky povrchových ochranných vrstev
 • kontrola celistvosti povrchových ochranných vrstev


KONTROLNÍ METODY
 • nedestruktivní měření tloušťky ochranných vrstev přístroji řady POSITEST, v rozsahu 0-12,5 mm včetně měření tloušťky přístrojem POSITEST 1000 se záznamníkem dat Apple Newton. Rozsah snímačových modulů je 0-1 500 mm a 0-12,5 mm (zvláště vhodný pro velmi silné vrstvy plastů a gumy).
 • vizuální inspekce povrchových ochranných vrstev (puchýře, odfouknutí, praskliny, mechanické poškození, abraze, atd.)
 • kontrola celistvosti ochranné vrstvy jiskrovou zkouškou (Pinhole test) přístrojem POROSCOPE 20HV s hřebenovou elektrodou ZH6C a přístroji WEG


MĚŘENÍ TVRDOMĚREM BARCOL

Tvrdoměr BARCOL je přenosný přístroj pro testování tvrdosti hliníku, hliníkových slitin, mědi, mosazi a dalších měkkých materiálů, včetně plastických hmot a plexiskla.

Měření lze provádět na polotovarech i namontovaných částech, v jakémkoli prostředí. Společnost TEDIKO s.r.o. využívá tvrdoměru BARCOL při defektoskopických kontrolách povrchových ochranných vrstev například v odsiřovacích zařízeních elektráren a tepláren. Měření tvrdosti těchto ochranných vrstev se řídí normou DIN 28 055-2 a EN 59. Měření se provádí na zařízení s nově aplikovanou ochrannou vrstvou pro stanovení výchozích hodnot tvrdosti. Další měření se provádí periodicky na provozovaném zařízení pro zjištění stupně degradace tvrdosti ochranných vrstev. Tvrdost ochranných vrstev je jedním z ukazatelů pro stanovení zbytkové životnosti ochranných vrstev.


PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI:
 • měření tvrdosti hliníku, hliníkových slitin, mědi, mosazi a dalších měkkých materiálů
 • měření plastických hmot a plexiskla
 • kontroly povrchových ochranných vrstev v odsiřovacích zařízeních elektráren a tepláren
 • měření pro zjištění stupně degradace tvrdosti ochranných vrstev během provozu