Diagnostika > Ocelové a stavební konstrukce

Společnost TEDIKO s.r.o. provádí prohlídky a kontroly konstrukcí horkovodů, výrobních hal, kotlů, stožárů, jeřábových drah apod. Základním druhem kontroly je vizuální kontrola přímá doplněná o různé pomocné prostředky včetně dokumentačních prostředků. Kontrola se zaměřuje na stav všech konstrukčních prvků jak kovových tak i případných betonových patek, na stav spojovacího materiálu, na stav protikorozních ochran. Mimo jiné lze také měřit tloušťky nátěru.

V případě potřeby jsou prováděny další nedestruktivní kontroly, např. ultrazvukem, prozařováním, magnetickou metodou práškovou, kapilární metodou nebo elektromagnetickými metodami.PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI:
  • vizuální kontrola přímá
  • pořízení dokumentace stavu včetně digitalizace obrázků a výkresů v CAD
  • měření tlouštěk stěn konstrukčních prvků
  • ohodnocení nátěrů a korozního stavu
  • doplňkové kontroly podle potřeby včetně různých doplňkových nedestruktivních kontrol