Představení firmy

Společnost TEDIKO, s. r. o. byla založena v roce 1992 specialisty s dlouholetou zkušeností v oblasti materiálových kontrol a expertiz, laboratorních materiálových šetření a diagnostiky zařízení, a to především zařízení elektráren, tepláren, zařízení v chemickém průmyslu a dalších odvětvích.

Společnost byla založena z původního Odboru kontroly materiálu jaderných elektráren ČEZ, a.s. V návaznosti na rostoucí potřeby a požadavky na materiálové služby převzala firma TEDIKO, s.r.o. v roce 1996 na základě dohody se společností ČEZ, a.s., celou původní resortní zkušebnu FMPE - KDSE Chomutov a rozšířila tím jak svoji kapacitu tak zároveň rozsah poskytovaných služeb.

Společnost pokračuje v cestě, která byla započata v období výstavby prvních jaderných elektráren v bývalém Československu – tzn. v průmyslové diagnostice, technické kontrole a nedestruktivním zkoušení, laboratorním šetření materiálu a navazuje na dlouholeté zkušenosti získané v energetice, teplárenství, chemickém průmyslu a dalších oblastech.

Společnost nabízí materiálové služby v jejich komplexnosti, tzn. od návrhu řešení kontroly a její realizaci po materiálovou expertízu s určením co, kdy a jak kontrolovat a jaké materiály nebo služby použít. V uplynulých letech společnost rozšířila komplexnost svých služeb také o možnost výpočtů životností různých systémů.

Společnost TEDIKO, s.r.o. je mimo jiné zkušebnou akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, organizací s oprávněním Institutu technické inspekce, společností auditovanou jejími největšími odběrateli.